meun


  • Smart home system
    Arisa Industry
welcome to my site
نام کاربری
کلمه عبور

اخبار
Not Available.

سلامت در فرایند شرکت
10.jpg

با توجه به نگرانی های حاصل از امواج در فضای پیرامون یکی از مهمترین مسایل در برنامه ریزی های شرکت حفظ سلامتی و سپس ارتقای آن در جهت زندگی بهتر میباشد .یکی از روش های شرکت برای پیشبرد هوشمند سازی در فضاهای ساخته شده و آماده , استفاده از هوشمند سازی بی سیم است  . این موضوع ما را برآن داشت تا پس از بررسی های دقیق , علمی و کارشناسانه از فناوری جدیدی استفاده نماییم که علاوه بر قابلیت بالا در ارتباط بی سیم , حول موضوع سلامت امواج به استفاده کننده خود اطمینان کامل میبخشد .این اطمینان تا جایی پیش رفته است که مدرنترین تجهیزات بیمارستانی بر اساس این استاندارد طراحی شده و ارتباط بیماران در بیمارستان از این طریق انجام میشود .ارتباط بی سیم استفاده شده با امواج اینترنت یا موبایل بسیار متفاوت بوده و استفاده از آن قابلیت های منحصر به فردی را برایتان به امغان خواهد آورد .
در همین راستا توجه شما را به مقاله زیر جلب مینماییم :