meun


  • Smart home system
    Arisa Industry
به تارنمای شرکت مهندسی آریسا صنعت فرایند خوش آمدید
نام کاربری
کلمه عبور

اخبار
Not Available.

 شرکت آریسا صنعت فرایند با دارا بودن رتبه های صنعت و معدن و نیرو و با همکاری شرکت کنترل سازان فرایند و استفاده از تجارب و تخصص این شرکت در زمینه های فنی مهندسی و با پشتوانه رتبه ها و گواهینامه های مرتبط این شرکت و تجارب بسیار در زمینه های سیستمهای اتوماسیون و اسکادا در صنایع مختلف ، با اقتدار کامل در پروژه های EPC شرکت نموده و آمادگی خود را جهت انجام پروژه های فنی مهندسی و اجرائی در صنایع مختلف اعلام میدارد.


site_cooperation.jpg